EN Nor Dk
Bulgarienview DK
Angel Dimitrov 58 - 8016 Sarafovo
info@bulgarienview.dk
00359 878 329 428

- Hvem køber ferieboliger i Bulgarien ?


- Hvem køber ferieboliger i Bulgarien ?

I dag bliver 9 ud af 10 ferieboliger købt at russere

Den globale krise i 2008, har vendt mange ting på hovedet i europa. Hverdagen har givet os en ny “dagsorden” i medierne med overskrifter som bankpakker, konkurser, besparelser og stigende arbejdsløshed.

08 krisen har også haft konsekvenser for boligmarkedet i Bulgarien.

Boligmarkedet før krisen
Da det efter årtusind skiftet, blev muligt som udlændinge, at købe fast ejendom i Bulgarien, var det især folk fra England og Irland som opdagede det nye marked, efterfulgt at kunder fra Danmark, Norge, Belgien og Polen.

Det var ikke unormalt at købe en lejlghed, eller flere,  som ikke var opført endnu, og betale købesummen i rater i takt med at byggeriet blev opført.

Boligmarkedet efter krisen
I 2006 og 2007 blev det også interessant for folk fra Rusland og de russisk talende republikker (med et befolkningstal på ca. 250 millioner, hvoraf ca. 150 millioner bor i Rusland), at købe ferieboliger ved Sortehavet.

Russernes lyst til at købe ferieboliger i Bulgarien steg betydeligt efter den globale krise, som ikke påvirkede den russiske økonomi nævneværdigt.

Det blev nu muligt for den russiske middelklasse at købe gensalgsboliger, som faldt med 10 til 20 % i værdi om året.

Russerne køber ikke som investering
Du fleste af vesteurpæerne købte ferieboligen som investering med en forventning om:

  • stigende boligpriser efter Bulgariens indtræden i EU i 2007
  • stigende boligpriser med udskiftning af de bulgaske leva med euro
  • at forrente investeringen ved udlejning

De fleste af russerne køber ikke en feriebolig som en investering, men for at benytte boligen. De tiltrækkes af:
  • de varme somre og den friske luft ved Sortehavet
  • de friske grønsager og frugter
  • at næsten alle bulgarer taler russisk
  • de lave leveomkostninger

Ja tak - giv mig en GRATIS vurdering af min feriebolig